Juridische specialisten. Trusted advisors.

 

Gedreven, laagdrempelig en to the point.

 

Grensoverschrijdend actief en persoonlijk betrokken.

BWK Partners is een advocatenkantoor in Amsterdam, gespecialiseerd in ondernemingsrecht, M&A, internationale handel en arbeidsrecht. Onze advocaten combineren een hoge kwaliteit van dienstverlening met de betrokkenheid van een trusted advisor. Gedreven, laagdrempelig en ‘to the point’.

  • De Tweede Kamer heeft op 21 juni 2016 ingestemd met een aanpassing aan de Faillissementswet waarin wordt bepaald dat werknemers bij faillissement een grote betrokkenheid krijgen in de voorbereiding en afwikkeling van een faillissement.    De wetswijziging is het gevolg van een aantal (grote) faillissementen, waarbij een...
  • Op 5 april 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met twee wetsvoorstellen die een hardere aanpak van faillissementsfraude mogelijk maken.   Wet civielrechtelijk bestuursverbod Het eerste wetsvoorstel dat is aangenomen, de Wet civielrechtelijk bestuursverbod, maakt het mogelijk om een bestuurder van een rechtspersoon die voor faillissementsfraude is...
  • BWK Partners Advocaten in Amsterdam adviseert Ludan Group bij haar verdere expansie in Nederland. Ludan Group, genoteerd aan de Tel Aviv Stock Exchange, is internationaal zeer actief in duurzame energie productie. Naast haar engineering activiteiten houdt Ludan zich ook bezig met de ontwikkeling en financiering...
  • Amsterdam, maart 2016. BWK Partners Advocaten is een samenwerking aangegaan met Enactus Universiteit van Amsterdam. Enactus Uva is het lokale onderdeel van de wereldwijd opererende non-profit organisatie Enactus. Met het opzetten van ondernemingen probeert Enactus de kwaliteit van leven en de levensstandaard van mensen die dit...
  • De rechtbank Leeuwarden heeft op 27 januari 2016 een interessante uitspraak in kort geding gedaan over een ontruiming. De verhuurder vorderde uitruiming van een kantoorruimte vanwege een betalingsachterstand van 13 maanden. Na het uitbrengen van de dagvaarding heeft de huurder de volledige huurachterstand voldaan aan...
  • Maart 2016. BWK Partners (onder leiding van Lukas Witsenburg) heeft ICT dienstverleners AnnTac en WijWerkenOnline begeleid bij een aandelenfusie. AnnTac heeft specialistische software ontwikkeld op het gebied van het archiveren en filen van complexe administraties en backoffices. wijwerkenonline.nl (WWO) is gespecialiseerd in het aanbieden van cloud-based...
  • Maart 2016. BWK Partners (onder leiding van Lukas Witsenburg) heeft de Nederlands-Spaanse software ontwikkelaar Bi4 Group bijgestaan in een succesvolle aandelenuitgifte aan haar strategische partner SUBtracers BV. Daarmee heeft Bi4 Group de basis verstevigd voor de verdere uitrol van haar internationale succesformule. Bi4 Group is...

Key people

specialisten

Expertises

Aanbestedingen

BWK Partners zet er bij aanbestedingen op in u tijd en kosten te besparen en de kansen op gunning te vergroten. Meer >>

Arbeidsrecht

Met een breed ontwikkelde arbeidsrechtpraktijk staan wij werkgevers, bestuurders, werknemers en ondernemingsraden bij. Meer >>

Bank- en effectenrecht,
financieringen & zekerheden

Opstellen van en onderhandelen over complexe financieringsdocumentatie en bijhorende zekerheden. Meer >>

Commerciële contracten

Het adviseren over en opstellen van (maatwerk)overeenkomsten als distributie-, licentie-, agentuur- en franchise overeenkomsten.
Meer >>

Corporate, fusies & overnames

We begeleiden fusies, overnames, investeringen, reorganisaties en joint ventures. Meer >>

Corporate litigation

Procederen in het ondernemingsrecht is een belangrijk middel bij het oplossen van conflicten in en rond de onderneming. Meer >>

Energie & schone technologie

BWK Partners is specialist in de juridische aspecten van cleantech, oftewel duurzame technologische oplossingen. Meer >>

Herstructurering & insolventie

BWK Partners assisteert nationale en internationale ondernemingen “in distress”. Meer >>

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)

ICT is een onmisbaar productiemiddel in de zakelijke en professionele markt. BWK Partners adviseert over en stelt contracten op met betrekking tot uiteenlopende onderwerpen binnen dit domein. Meer >>

Legal opinions

BWK Partners onderkent het belang van een efficiënte en spoedige afgifte van een legal opinion, waarbij we ons onderscheiden met een helder eindproduct. Meer >>

Procederen, arbitrage en mediation

We treden op in bodemprocedures, kort gedingen, arbitrages, deskundigenprocedures, mediation en bestuursrechtelijke bezwaar- en beroepsprocedures. Meer >>

Tax

BWK Partners voorziet in de fiscale advisering rond transacties, reorganisaties en de inrichting van vennootschappelijke structuren en ondernemingen. Meer >>

Vastgoed

BWK Partners is specialist op het gebied van onder andere aan- en verkooptransacties van onroerend goed, due diligence en het opstellen van financieringsdocumentatie. Meer >>

Vennootschapsstructuren & corporate governance

Het oprichten en begeleiden van vennootschappen en (internationale) vennootschapsstructuren.
Meer >>