Juridische specialisten. Trusted advisors.

 

Gedreven, laagdrempelig en to the point.

 

Grensoverschrijdend actief en persoonlijk betrokken.

BWK Partners is een advocatenkantoor in Amsterdam, gespecialiseerd in ondernemingsrecht, M&A, internationale handel en arbeidsrecht. Onze advocaten combineren een hoge kwaliteit van dienstverlening met de betrokkenheid van een trusted advisor. Gedreven, laagdrempelig en ‘to the point’.

  • Het gerechtshof Den Haag heeft op 2 augustus 2016 een interessante uitspraak gedaan over de bestuurdersaansprakelijkheid. Een crediteur van een B.V. vorderde terugbetaling van een door de rechtbank toegewezen en later door het gerechtshof vernietigde veroordeling. Na de vernietiging ging de B.V. failliet en de...
  • 1 July 2016. Lumos Group has closed its first funding round provided by the Overseas Private Investment Corporation (OPIC). The U.S. Government’s Development Finance Institution signed an agreement today recognizing a $15 million commitment by OPIC to finance Lumos’ expanding business as  an off-grid electricity...
  • 1 juli 2016. Lumos Group heeft haar eerste financieringsronde afgerond met de Amerikaanse Overseas Private Investment Corporation (OPIC). Hiertoe heeft de U.S. Government’s Development Finance Institution vandaag een overeenkomst getekend voor een investering van $ 15 miljoen door OPIC. Dit is voor de financiering van...
  • On 1 July 2016, the House for Whistleblowers Act (Wet Huis voor klokkenluiders) has come into effect in the Netherlands. This legislation stipulates that Dutch companies with 50 employees or more have to adopt a whistleblower policy. Such a policy has to provide the rules...
  • Op 1 juli 2016 treedt de Wet Huis voor klokkenluiders in werking. Op grond van deze wet moeten alle ondernemingen met  50 werknemers of meer een interne meldregeling voor klokkenluiders hebben. In zo’n meldregeling dient onder meer te zijn geregeld hoe de organisatie omgaat met...
  • De Tweede Kamer heeft op 21 juni 2016 ingestemd met een aanpassing aan de Faillissementswet waarin wordt bepaald dat werknemers bij faillissement een grote betrokkenheid krijgen in de voorbereiding en afwikkeling van een faillissement.    De wetswijziging is het gevolg van een aantal (grote) faillissementen, waarbij een...
  • On 5 April 2016, the Dutch parliament has approved two legislative proposals that target bankruptcy fraud in the Netherlands.   Wet civielrechtelijk bestuursverbod (Act that bans fraudsters to be on the board of a company) The first proposal that has been adopted is the so-called...

Key people

Expertises

Aanbestedingen

BWK Partners zet er bij aanbestedingen op in u tijd en kosten te besparen en de kansen op gunning te vergroten. Meer >>

Arbeidsrecht

Met een breed ontwikkelde arbeidsrechtpraktijk staan wij werkgevers, bestuurders, werknemers en ondernemingsraden bij. Meer >>

Bank- en effectenrecht,
financieringen & zekerheden

Opstellen van en onderhandelen over complexe financieringsdocumentatie en bijhorende zekerheden. Meer >>

Commerciële contracten

Het adviseren over en opstellen van (maatwerk)overeenkomsten als distributie-, licentie-, agentuur- en franchise overeenkomsten.
Meer >>

Corporate, fusies & overnames

We begeleiden fusies, overnames, investeringen, reorganisaties en joint ventures. Meer >>

Corporate litigation

Procederen in het ondernemingsrecht is een belangrijk middel bij het oplossen van conflicten in en rond de onderneming. Meer >>

Energie & schone technologie

BWK Partners is specialist in de juridische aspecten van cleantech, oftewel duurzame technologische oplossingen. Meer >>

Herstructurering & insolventie

BWK Partners assisteert nationale en internationale ondernemingen “in distress”. Meer >>

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)

ICT is een onmisbaar productiemiddel in de zakelijke en professionele markt. BWK Partners adviseert over en stelt contracten op met betrekking tot uiteenlopende onderwerpen binnen dit domein. Meer >>

Legal opinions

BWK Partners onderkent het belang van een efficiënte en spoedige afgifte van een legal opinion, waarbij we ons onderscheiden met een helder eindproduct. Meer >>

Procederen, arbitrage en mediation

We treden op in bodemprocedures, kort gedingen, arbitrages, deskundigenprocedures, mediation en bestuursrechtelijke bezwaar- en beroepsprocedures. Meer >>

Tax

BWK Partners voorziet in de fiscale advisering rond transacties, reorganisaties en de inrichting van vennootschappelijke structuren en ondernemingen. Meer >>

Vastgoed

BWK Partners is specialist op het gebied van onder andere aan- en verkooptransacties van onroerend goed, due diligence en het opstellen van financieringsdocumentatie. Meer >>

Vennootschapsstructuren & corporate governance

Het oprichten en begeleiden van vennootschappen en (internationale) vennootschapsstructuren.
Meer >>