Juridische specialisten. Trusted advisors.

 

Gedreven, laagdrempelig en to the point.

 

Grensoverschrijdend actief en persoonlijk betrokken.

BWK Partners is een advocatenkantoor in Amsterdam, gespecialiseerd in ondernemingsrecht, M&A, internationale handel en arbeidsrecht. Onze advocaten combineren een hoge kwaliteit van dienstverlening met de betrokkenheid van een trusted advisor. Gedreven, laagdrempelig en ‘to the point’.

  • On 31 January 2017, Dutch company Brack Capital Properties NV, listed on the Tel Aviv Stock Exchange, has successfully issued shares and warrants through a public offering raising EUR 50,000,000.   Brack Capital Properties NV, headquartered in Amsterdam the Netherlands, is active on the German...
  • De transitievergoeding bij langdurige ziekte wordt gecompenseerd voor werkgevers. Naar aanleiding van een kamerbrief van 21 april 2016 van minister Asscher is recent een concept-wetsvoorstel gepubliceerd waarin de regels voor de transitievergoeding worden aangepast: werkgevers kunnen worden gecompenseerd voor de kosten van de transitievergoeding bij...
  • Op 12 oktober 2016 heeft de rechtbank Den Haag een interessante uitspraak gedaan over de vraag wie de contractspartij bij een overeenkomst is. Was dit de besloten vennootschap of de bestuurder in privé?   Feiten X heeft een loodgietersbedrijf. Y had een bouw- en aannemingsbedrijf...
  • Connectivity expert Bluetrace en de voetbalclub AZ zijn een vijfjarig contract aangegaan, waarmee Bluetrace het AZ-stadion en de omgeving gaat voorzien van een snelle en betrouwbare WiFi-toepassing. Er worden 200 acces-points geplaatst die in en rondom het AFAS stadion van AZ voor draadloos internet gaan zorgen....
  • Ambtenaren verliezen hun beschermde arbeidspositie en worden voor de wet gelijkgesteld aan werknemers. Op 8 november 2016 is namelijk de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren' aangenomen door de Eerste Kamer.   Als gevolg van deze wet raken bijna 800.000 ambtenaren hun beschermde positie kwijt en worden...
  • Amsterdam, 26 oktober 2016. BWK Partners Advocaten in Amsterdam heeft WABCO Vehicle Control Systems bijgestaan bij de reorganisatie van dochtervennootschap, WABCO B.V., waaronder de sluiting van de lokale productiefaciliteit in Meppel.  Het aan de New York Stock Exchange genoteerde WABCO Vehicle Control Systems (NYSE: WBC)...
  • Het gerechtshof Den Haag heeft op 2 augustus 2016 een interessante uitspraak gedaan over de bestuurdersaansprakelijkheid. Een crediteur van een B.V. vorderde terugbetaling van een door de rechtbank toegewezen en later door het gerechtshof vernietigde veroordeling. Na de vernietiging ging de B.V. failliet en de...

Key people

Expertises

Aanbestedingen

BWK Partners zet er bij aanbestedingen op in u tijd en kosten te besparen en de kansen op gunning te vergroten. Meer >>

Arbeidsrecht

Met een breed ontwikkelde arbeidsrechtpraktijk staan wij werkgevers, bestuurders, werknemers en ondernemingsraden bij. Meer >>

Bank- en effectenrecht,
financieringen & zekerheden

Opstellen van en onderhandelen over complexe financieringsdocumentatie en bijhorende zekerheden. Meer >>

Commerciële contracten

Het adviseren over en opstellen van (maatwerk)overeenkomsten als distributie-, licentie-, agentuur- en franchise overeenkomsten.
Meer >>

Corporate, fusies & overnames

We begeleiden fusies, overnames, investeringen, reorganisaties en joint ventures. Meer >>

Corporate litigation

Procederen in het ondernemingsrecht is een belangrijk middel bij het oplossen van conflicten in en rond de onderneming. Meer >>

Energie & schone technologie

BWK Partners is specialist in de juridische aspecten van cleantech, oftewel duurzame technologische oplossingen. Meer >>

Herstructurering & insolventie

BWK Partners assisteert nationale en internationale ondernemingen “in distress”. Meer >>

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)

ICT is een onmisbaar productiemiddel in de zakelijke en professionele markt. BWK Partners adviseert over en stelt contracten op met betrekking tot uiteenlopende onderwerpen binnen dit domein. Meer >>

Legal opinions

BWK Partners onderkent het belang van een efficiënte en spoedige afgifte van een legal opinion, waarbij we ons onderscheiden met een helder eindproduct. Meer >>

Procederen, arbitrage en mediation

We treden op in bodemprocedures, kort gedingen, arbitrages, deskundigenprocedures, mediation en bestuursrechtelijke bezwaar- en beroepsprocedures. Meer >>

Tax

BWK Partners voorziet in de fiscale advisering rond transacties, reorganisaties en de inrichting van vennootschappelijke structuren en ondernemingen. Meer >>

Vastgoed

BWK Partners is specialist op het gebied van onder andere aan- en verkooptransacties van onroerend goed, due diligence en het opstellen van financieringsdocumentatie. Meer >>

Vennootschapsstructuren & corporate governance

Het oprichten en begeleiden van vennootschappen en (internationale) vennootschapsstructuren.
Meer >>