Monthly Archives

juli 2014

Beslag in de Verenigde Staten is niet gelijk aan voorrangspositie in Nederland

By | Bank- en effectenrecht, financieringen & zekerheden, Corporate litigation, Procederen

Op 11 juli 2014 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan (ECLI:NL:HR2014:1630) in een zaak waarin Seacastle LLC een leaseovereenkomst had gesloten met Europa West-Indië Lijnen B.V. (“EWL”) met betrekking tot zeecontainers. Omdat EWL niet voldeed aan haar betalingsverplichtingen heeft Seacastle verlof gevraagd en gekregen van de rechter in New York om ten laste van EWL beslag te leggen in de VS.

Read More