Monthly Archives

september 2014

Twee verschillende sets algemene voorwaarden: geen van beide van toepassing

By | Commerciƫle contracten

Bedrijven maken in de praktijk vaak gebruik van verschillende sets algemene voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer een bedrijf is aangesloten bij een branche organisatie en tevens eigen algemene voorwaarden heeft. Indien er gebruik wordt gemaakt van verschillende sets algemene voorwaarden is het van groot belang dat het voor de opdrachtnemer duidelijk is welke set algemene voorwaarden in het betreffende geval op de overeenkomst van toepassing is.

Read More

Twee verschillende sets algemene voorwaarden: geen van beide van toepassing

By | Nieuws

Bedrijven maken in de praktijk vaak gebruik van verschillende sets algemene voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer een bedrijf is aangesloten bij een branche organisatie en tevens eigen algemene voorwaarden heeft. Indien er gebruik wordt gemaakt van verschillende sets algemene voorwaarden is het van groot belang dat het voor de opdrachtnemer duidelijk is welke set algemene voorwaarden in het betreffende geval op de overeenkomst van toepassing is.

Read More

Aanvullingen van de werkgever op een WIA-uitkering van de werknemer

By | Arbeidsrecht, Nieuws

Een arbeidsongeschikte werknemer kan, indien hij na afloop van de loondoorbetalingsplicht van de werkgever (maximaal 3 jaar) nog voor meer dan 35 % arbeidsongeschikt is, voor een uitkering uit hoofde van de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) in aanmerking komen. Indien hij naast die WIA-uitkering passende arbeid blijft verrichten, dan zal het inkomen uit deze passende arbeid deels in mindering worden gebracht op zijn WIA-uitkering. Soms is werken in passende arbeid niet meer mogelijk, maar zal een werkgever bereid zijn aan de werknemer een (maandelijkse) aanvulling op zijn WIA-uitkering te verstrekken, zodat de werknemer zijn oorspronkelijke inkomen behoudt.

Read More

Recht van werkgever op compensatie bij ongeval werknemer

By | Arbeidsrecht, Nieuws

Als een werknemer (tijdens of buiten werktijd) bij een ongeval betrokken is en voor bepaalde tijd niet kan werken, kan zijn werkgever mogelijk baat hebben bij een regresvordering. Indien de werkgever verplicht is om het loon van zijn gekwetste werknemer door te betalen en de ongeschiktheid tot werken het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, dan heeft de werkgever jegens deze ander recht op schadevergoeding ten bedrage van het door hem betaalde nettoloon.

Read More