Ambtenaren worden werknemers

By 15-11-2016 Arbeidsrecht

Ambtenaren verliezen hun beschermde arbeidspositie en worden voor de wet gelijkgesteld aan werknemers. Op 8 november 2016 is namelijk de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wna) aangenomen door de Eerste Kamer.

 

Als gevolg van deze wet raken bijna 800.000 ambtenaren hun beschermde positie kwijt en worden zij voortaan – met enkele uitzonderingen die hieronder worden benoemd – als ‘gewone’ werknemers beschouwd. De wet beoogt eenvormigheid tussen de rechtspositie van ambtenaren en werknemers in het private bedrijfsleven.-

Veranderingen

De volgende veranderingen springen het meest in het oog:

  • De publiekrechtelijke eenzijdige aanstellingen zullen veranderen in civiele arbeidsovereenkomsten;
  • het ontslagrecht van ambtenaren wordt gelijkgesteld met dat van werknemers in het bedrijfsleven;
  • de ‘rechtspositieregelingen’ zullen in ‘cao’s’ veranderen; en
  • het stakingsrecht voor de ambtenaren wordt aangepast.

Dat verandering naar arbeidsovereenkomsten betekent niet dat de overheid als werkgever met iedere ambtenaar om de tafel gaat om een arbeidsovereenkomst overeen te komen: de overgang van ambtelijke aanstellingen naar arbeidsovereenkomsten zal namelijk van rechtswege plaatsvinden.

De ambtenarenstatus blijft voor een aantal groepen ambtenaren wel van kracht. De gedachte hierbij is deze ambtenaren te vrijwaren van politieke druk of invloeden, zoals voor de rechterlijke macht en de politie.

Kosten

Deze veranderingen brengen forse kosten met zich mee. De kosten voor de gehele operatie worden geraamd op ongeveer 200 miljoen euro. De regering verwacht echter dat dit wordt terugverdiend met lagere ontslagkosten.

Verzet vakbonden

De vakbonden verzetten zich tegen de versobering van de rechtspositie van ambtenaren. De vakbonden proberen overleg met de overheid af te dwingen met een kort geding. De uitspraak op dit kort geding is waarschijnlijk 17 november 2016.