Corporate litigation

Specialisten

Procederen in het ondernemingsrecht is een belangrijk middel bij het oplossen van conflicten in en rond de onderneming. BWK Partners beheerst dit specialisme uitstekend. Ons corporate litigation team is in staat om snel, efficiënt en trefzeker te opereren. We procederen onder meer:

  • bij de Ondernemingskamer, met nadruk op enquêteprocedures
  • bij geschillen tussen aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen
  • over post-overname geschillen
  • op het gebied van bestuursaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van de raad van commissarissen
  • over de bancaire zorgplicht en prospectusaansprakelijkheid.
Frans Beishuizen

Frans Beishuizen

contact

Lukas Witsenburg

Lukas Witsenburg

contact

Frederik Feenstra

Frederik Feenstra

contact

Hans Klaver

Hans Klaver

contact

Publicaties Corporate litigation

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk na vlees schandaal

By | Corporate litigation, Herstructurering & insolventie, Nieuws, Procederen, Vennootschapsstructuren & corporate governance

De rechtbank Oost-Brabant heeft op 17 augustus 2016 een uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van de bestuurder van het vleesverwerkingsbedrijf dat in 2013 landelijke bekendheid verwierf als gevolg van de affaire rondom de vermenging van paardenvlees met rundvlees. De onderneming ging failliet na deze affaire…

Read More

Dwaling door schending informatieplicht over renteswap

By | Bank- en effectenrecht, financieringen & zekerheden, Corporate litigation, Procederen, Vastgoed

Op 15 september 2015 heeft het Gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat ING Bank de wezenlijke kenmerken van een renteswapovereenkomst niet tijdig aan de kredietnemer heeft medegedeeld. Bij een schending van de informatie is de renteswap vernietigbaar wegens dwaling. Inleiding Een klant is eigenaar van een jeansketen…

Read More

Bank schendt zorgplicht met beleggingsadvies

By | Bank- en effectenrecht, financieringen & zekerheden, Corporate litigation, Procederen

Op 15 juli 2015 is ABN Amro door de Rechtbank Amsterdam veroordeeld tot betaling van beleggingsschade ad € 547.578. Een particuliere belegger heeft deze schade geleden omdat de bank haar zorglicht schendt. De financiële instelling had onvoldoende informatie ingewonnen om tot een juist beleggingsprofiel te komen. Inleiding Op…

Read More

Het creëren van een slechtere zekerheidspositie voor schuldeisers impliceert nog geen schade

By | Bank- en effectenrecht, financieringen & zekerheden, Corporate litigation, Nieuws, Procederen

Op 5 september 2014 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak waarin bestuurders namens meerdere vennootschappen (autodealers) krediet- en financieringsovereenkomsten hadden afgesloten met ABN AMRO Bank (in 1999 en 2005) en RCI Financial Services B.V. (“RCI”) (in 2004 en 2006). In beide gevallen verplichtten de vennootschappen zich een eerste pandrecht te verstrekken op de voertuigen.

Read More