BWK Partners adviseert. Als trusted advisor denken wij op strategisch niveau mee en adviseren wij hoe de doelstellingen van de cliënt kunnen worden bereikt. In de daaropvolgende transactie- of implementatiefase vervult BWK Partners vaak een uitvoerende of regisserende rol. Veel voorkomende advies- en transactietrajecten zijn:

 • de inrichting van een ondernemingsstructuur, aandeelhoudersstructuur of start-up
 • de aan- of verkoop of van een onderneming
 • de (her)structurering van financieringen en zekerheden
 • het aangaan van een samenwerking of een licentie- of distributiestructuur
 • personeelsreorganisaties en medezeggenschapstrajecten met de OR of vakbonden
 • de structurering van IP/ICT en de bescherming van intellectuele eigendomsrechten
 • advisering op het gebied van persoonsgegevens en privacy compliance assessments

BWK Partners procedeert. Conflicten lossen we op door te schikken of te procederen in een gerechtelijke procedure, door arbitrage of met een bindend advies. Veel voorkomende procedures zijn beslagleggingen, kort gedingen, bodemprocedures of hoger beroep. Onderwerpen waar BWK Partners geregeld over procedeert zijn:

 • schadevorderingen en (terug)betaling van openstaande bedragen
 • nakoming en beëindiging van overeenkomsten
 • aandeelhoudersgeschillen en enquête-procedures
 • arbeidsovereenkomsten
 • huur- en koopovereenkomsten
 • inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (IP)
 • geschillen met de autoriteit persoonsgegevens (Ap)

BWK Partners contracteert. Wij onderhandelen en leggen de gemaakte afspraken vast in een maatwerkovereenkomst. Eventuele knelpunten worden daardoor in een vroeg stadium gesignaleerd en zo worden problemen voorkomen.
Veel voorkomende overeenkomsten waar wij bij betrokken worden, zijn:

 • overname- en aandeelhoudersovereenkomsten
 • leningen en zekerheden
 • licentie- distributie-, SAAS-, PAAS, IAAS, IT-en IP-overeenkomsten
 • arbeidsovereenkomsten, HR- en personeelsreglementen
 • verwerkersovereenkomsten en privacystatements
 • koop-, huur-, lease en gebruiksovereenkomsten
 • NDA’s, LOI’s, MoU’s, HOA, term sheets.
Arbeidsrecht

Met een breed ontwikkelde arbeidsrechtpraktijk staan wij werkgevers, bestuurders, werknemers en ondernemingsraden bij. Meer >>

Bank- en effectenrecht,
financieringen & zekerheden

Opstellen van en onderhandelen over complexe financieringsdocumentatie en bijhorende zekerheden. Meer >>

Commerciële contracten

Het adviseren over en opstellen van (maatwerk)overeenkomsten als distributie-, licentie-, agentuur- en franchise overeenkomsten.
Meer >>

Corporate litigation

Procederen in het ondernemingsrecht is een belangrijk middel bij het oplossen van conflicten in en rond de onderneming. Meer >>

Corporate, fusies & overnames

We begeleiden fusies, overnames, investeringen, reorganisaties en joint ventures. Meer >>

Energie & schone technologie

BWK Partners is specialist in de juridische aspecten van cleantech, oftewel duurzame technologische oplossingen. Meer >>

Herstructurering & insolventie

BWK Partners assisteert nationale en internationale ondernemingen “in distress”. Meer >>

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)

ICT is een onmisbaar productiemiddel in de zakelijke en professionele markt. BWK Partners adviseert over en stelt contracten op met betrekking tot uiteenlopende onderwerpen binnen dit domein. Meer >>

Intellectuele Eigendom

BWK Partners is specialist op het gebied van het beschermen en handhaven van intellectuele eigendom (IP). Wij adviseren en procederen voor nationale en internationale ondernemingen met betrekking tot: Meer >>

Legal opinions

BWK Partners onderkent het belang van een efficiënte en spoedige afgifte van een legal opinion, waarbij we ons onderscheiden met een helder eindproduct. Meer >>

Privacy en Gegevensbescherming

BWK Partners adviseert en assisteert bedrijven en instellingen op het gebied van (persoons)gegevens. Wij adviseren over en stellen contracten op met betrekking tot: Meer >>

Procederen, arbitrage en mediation

We treden op in bodemprocedures, kort gedingen, arbitrages, deskundigenprocedures, mediation en bestuursrechtelijke bezwaar- en beroepsprocedures. Meer >>

Vastgoed

BWK Partners is specialist op het gebied van onder andere aan- en verkooptransacties van onroerend goed, due diligence en het opstellen van financieringsdocumentatie. Meer >>