fotografie art expo BWL Partners

BWK Partners’ expositie

By | Nieuws

Sinds 1 juni 2014 heeft BWK Partners een belangrijke leemte in haar kantoor gevuld: er wordt kunst tentoongesteld op de strakke witte (en tot 1 juni lege) muren. Met behulp van Bureau Twee is een collectie samengesteld met het thema “Perspectives, The Eye Of The…

Read More

Beslag in de Verenigde Staten is niet gelijk aan voorrangspositie in Nederland

By | Bank- en effectenrecht, financieringen & zekerheden, Corporate litigation, Procederen

Op 11 juli 2014 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan (ECLI:NL:HR2014:1630) in een zaak waarin Seacastle LLC een leaseovereenkomst had gesloten met Europa West-Indië Lijnen B.V. (“EWL”) met betrekking tot zeecontainers. Omdat EWL niet voldeed aan haar betalingsverplichtingen heeft Seacastle verlof gevraagd en gekregen van de rechter in New York om ten laste van EWL beslag te leggen in de VS.

Read More

De statutair directeur met arbeidsovereenkomst

By | Arbeidsrecht, Corporate, fusies & overnames, Procederen, Vennootschapsstructuren & corporate governance

Statutair directeuren die naast hun vennootschapsrechtelijk rol als bestuurder ook een arbeidsovereenkomst hebben met de vennootschap van wie zij bestuurder zijn, kunnen niet op één lijn worden gesteld met gewone werknemers. Worden zij door de Vergadering van Aandeelhouders of de Raad van Commissarissen als bestuurder…

Read More