Privacy van de zieke werknemer

By 15-08-2016 Arbeidsrecht

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. In verband met gezondheid en ziekte van (potentiele) werknemers heeft de Autoriteit Persoonsgegevens op 1 april 2016 beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers’ gepubliceerd (de ‘Beleidsregels’). Bij overtreding van de Beleidsregels kan de Autoriteit Persoonsgegevens hoge boetes opleggen.

 

Met de Beleidsregels legt de Autoriteit Persoonsgegevens verplichtingen op aan werkgevers die persoonlijke gegevens over de gezondheid van hun (toekomstige) zieke werknemers willen verwerken. Hieronder lichten we de Beleidsregels met betrekking tot de sollicitatieprocedure en de ziekmelding toe.

 Sollicitatieprocedure

Tijdens het sollicitatiegesprek mag de (toekomstige) werkgever niet vragen naar en mag hij geen gegevens verwerken over de gezondheid van de sollicitant. De (toekomstige) werkgever mag ook niet vragen naar gezondheidsgegevens.

Toch staat een (toekomstige) werkgever tijdens de sollicitatieperiode niet volledig met lege handen. De sollicitant is namelijk wel verplicht melding te maken van gezondheidsklachten waarvan hij weet of moet begrijpen dat deze hem ongeschikt voor de functie maken. Blijkt de werknemer achteraf deze informatie te hebben verzwegen, dan kan dit een reden voor ontslag op staande voet zijn. Een aanstellingskeuring, waarbij de werkgever zich laat informeren over de medische geschiktheid van de sollicitant, is evenwel slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan (bijvoorbeeld iemand die als militair bij Defensie wil werken).

Ziekmelding

Bij een ziekmelding mag een werkgever slechts een beperkt aantal gegevens van de zieke werknemers registreren, namelijk:

  • het telefoonnummer en (verpleeg) adres;
  • de vermoedelijke duur van de ziekte;
  • de lopende afspraken en werkzaamheden die moeten worden overgedragen;
  • of een werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt. Hierbij mag echter niet gevraagd worden onder welke vangnetbepaling de zieke werknemer valt;
  • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
  • of de ziekte verband houdt met een verkeersongeval in verband met regres op de veroorzaker.

De werkgever mag niet vragen naar de aard en/of de oorzaak van de ziekte van de werknemer. Hij mag ook niet vragen naar de mogelijkheden en beperkingen van de ziekte. Zelfs als de werknemer deze gegevens spontaan verstrekt, mag de werkgever deze gegevens niet registreren. Hierop bestaat één uitzondering: indien een werknemer een ziekte heeft waarbij het noodzakelijk kan zijn dat directe collega’s in geval van nood weten hoe te handelen, bijvoorbeeld bij epilepsie, mag de werkgever vrijwillig door werknemer verstrekte gegevens over zijn ziekte registreren.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangekondigd streng te zullen controleren of de Beleidsregels worden nageleefd. Bij overtredingen kan de hoogte van de boete oplopen tot EUR 820.000,-.