BWK Partners assisteert WABCO bij reorganisatie

Amsterdam, 26 oktober 2016. BWK Partners Advocaten in Amsterdam heeft WABCO Vehicle Control Systems bijgestaan bij de reorganisatie van dochtervennootschap, WABCO B.V., waaronder de sluiting van de lokale productiefaciliteit in Meppel.

 Het aan de New York Stock Exchange genoteerde WABCO Vehicle Control Systems (NYSE: WBC) is een wereldwijde producent en distributeur van geautomatiseerde rem-, stabiliteits- en transmissiesystemen. Een team van BWK Partners heeft WABCO B.V., onder meer bijgestaan bij de adviesprocedure van de Nederlandse ondernemingsraad, collectief ontslag en onderhandelingen met de vakbonden over een sociaal plan. Na ontvangst van een positief advies van de ondernemingsraad en nadat overeenstemming is bereikt met de vakverenigingen over het sociaal plan, is de reorganisatie op succesvolle wijze uitgevoerd. De reorganisatie heeft nu de finale fase bereikt en zal worden afgerond binnen het voorgenomen tijdsbestek.